Steven Telen over de implementatie bij Scania

Steven Telen

“Met Power BI is er nog maar één waarheid”

Geleidelijk stapt Scania, de Zweedse producent van trucks en bussen, over op Power BI als dé centrale tool. Momenteel zet het hoofdkantoor voor de Benelux de stap, begeleid door onze BI-consultant Steven Telen. “Bedrijven werken steeds meer data driven, daarin nemen wij als financials het voortouw.” 

Steven werkt vier jaar bij Kasparov Finance & BI, eerst als interimmer en sinds ruim een half jaar als specialist in business intelligence (BI). Scania is zijn tweede opdracht in die hoedanigheid. “Toen Microsoft op de markt kwam met Power BI, trok dat meteen mijn aandacht. Ik werk graag aan rapportages en data-analyse, daar ligt mijn interesse. Dus ik heb meteen trainingen gevolgd en nu Power BI op ieders to-do-lijstje staat, kan ik die in praktijk brengen.” 

Voor het Benelux-kantoor van Scania implementeert Steven Power BI als dé centrale tool. Dat wil zeggen: niet alleen als financieel systeem, maar als databron voor alle relevante afdelingen (Scania noemt die “cubes”). Straks werken bijvoorbeeld ook Sales & Services met de data die Finance in Power BI verzamelt. Het grote voordeel: snelheid en accuratesse.  

Steven: “Traditionele rapportages in Excel zijn veelal traag, foutgevoeliger en beperkt in data-analyse. Dat zag Scania ook. In Spanje en Portugal zijn ze al overgestapt op Power BI en het management in Nederland werd enthousiast van de resultaten daar. Het project dat we nu doorlopen heeft het doel Excel te vervangen.” 

Met Power BI kun je heel snel en simpel data verzamelen uit verschillende bronnen, zoals CSV en Excel. En die data kun je meteen ook onderling koppelen. Steven heeft zo alle data van de verschillende landcategorieën België, Nederland en Luxemburg al ontsloten in de Finance Cube. Dat is nu één databestand, waarmee alle afdelingen foutloos kunnen werken. “De oude koppeling in Excel kende heel wat formules en werd daardoor steeds kwetsbaarder. Wekelijks kwamen dan ook fouten naar voren in de bestaande Excel-rapportages. Die waren niet naar boven gekomen zonder Power BI. Nu is er nog maar één waarheid, zou je kunnen zeggen.”

Het is altijd een puzzel om het huidige systeem te vertalen naar een optimale omgeving in Power BI. “Eigenlijk begin je bij voorkeur met platte data, zonder berekeningen. Maar goed, afhankelijk van het bronmateriaal moet je meestal eerst wat sloopwerk verrichten. Ik vind dat heerlijk, ik werk graag met data. En ik merkte als interimmer al dat ik graag rapportages maak. Met een implementatie maak je een klant écht blij. Je bouwt iets waar veel mensen dagelijks enthousiast van worden. 

Het project bij Scania is afgerond als de medewerkers graag en goed werken met de opgeleverde Power BI oplossing. Daartoe krijgen ze nu (noodgedwongen online) training van ons. Het is een gemakkelijke tool om aan te leren. Dus met een goede overdracht maakt Scania binnenkort zelf de beste data-analyses en rapportages, die de business aanwijsbaar verbeteren. Tijd is geld: Het aantal rapporten zal verminderen, doordat meer en makkelijker data kan worden samengevoegd. Zo zijn er nu nog Excel-rapporten, die een half uur moeten laden om de cijfers van een andere maand te kunnen bekijken. Dat is straks verleden tijd.”


 

Wij houden jou op de hoogte